Toelichting op de kosten

Basistarief

Onder het basistarief vallen de volgende verrichtingen:15 minuten indirecte tijd en 15 minuten directe keuringstijd. Onder indirecte tijd wordt onder andere de tijd gerekend, die gemoeid is met het opstellen van de uiteindelijke keuringsrapportage, het interpreteren van eventuele laboratoriumuitslagen en/of overige informatie, de correspondentie en afhandeling van de procedure mbt inzage-, correctie en blokkeringsrecht etc.). De directe keuringstijd is de tijd die gemoeid is met de daadwerkelijke keuring (het psychiatrisch onderzoek, eventueel lichamelijk onderzoek).

Toeslag directe tijd en Toeslag indirecte tijd

Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten directe tijd in beslag. De NZa stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

  • wanneer de directe tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag directe tijd van 43,71 euro ex BTW in rekening brengen 
  • bedraagt de directe tijd meer dan 30 minuten maar minder dan 46 minuten, mag de psychiater daar opnieuw een toeslag directe tijd van 43,71 euro ex BTW in rekening brengen, bovenop de eerste toeslag directe tijd.  Etcetera.

Bureau Rijbewijskeuringen brengt u 1 toeslag directe tijd van 43,71 euro ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 87,45 euro.

 

Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten indirecte tijd in beslag. De NZa stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

  • wanneer de indirecte tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag indirecte tijd van 43,71 euro ex BTW in rekening brengen 
  • bedraagt de indirecte tijd meer dan 30 minuten maar minder dan 46 minuten, mag de psychiater daar opnieuw een toeslag indirecte tijd van 43,71 euro ex BTW in rekening brengen, bovenop de eerste toeslag directe tijd. Etcetera. 

Bureau Rijbewijskeuringen brengt u 2 toeslagen indirecte tijd van 43,71 euro (2 x 43,71 is 87,42) ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 87,45 euro.

Laboratoriumkosten

De eventuele kosten voor afname en analyse van bloed- en/of urinemateriaal zijn niet inbegrepen in het Basistarief en de Toeslag directe tijd en indirecte tijd. 

Bureau Rijbewijskeuringen hanteert strikt de tarieven van de NZa. 

Voor meer informatie over de NZa tarieven verwijzen wij graag naar de website van de NZa: www.nza.nl